Historia

Z kart historii…

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawczej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działa od 1999 roku. 

Pierwszym kierownikiem świetlicy była przez rok czasu Katarzyna Braun, obecnie wiceprezes Centrum Wolontariatu i pracownik KUL, następnie przez 7 lat Magdalena Jóźwina, pedagog z Łęcznej, obecnie w lubelskim „Biskupiaku”, a od 2007r funkcję kierownika pełni Sylwia Mazurek (pedagog po KUL), która równocześnie przez 5 lat pełniła funkcję koordynatora grupy wolontariuszy posługujących w placówce. Wśród wychowawców placówki funkcję tą pełniła w latach 2008 – 2010 Dorota Bajczyk, zaś w 2010-2011 Katarzyna Gołąb a obecnie Małgorzata Matuszyk.

Świetlica KSM powstałą z inicjatywy młodzieży działającej przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pod okiem Ks. Mieczysława Puzewicza. Po pierwszych wakacyjnych akcjach na rzecz dzieciaków ze Śródmieścia Lublina postanowiono kontynuować spotkania w formie cyklicznych zajęć. I tak też od wakacyjnej akcji Dobre Wakacje w Dobrym Mieście, nasza placówka działa już 14 lat.

W świetlicy pomaga obecnie 15 wolontariuszy, których koordynatorem jest Małgorzata Matuszyk – obecny wychowawca placówki. Mają cykliczne spotkania, których celem jest przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne do pracy oraz wspólne projektowanie działań w świetlicy, a także tworzenie dla siebie wzajemnie grupy wsparcia. W tym celu organizowane są też wyjazdy szkoleniowe.

Podopieczni świetlicy zamieszkują teren Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Jest to grupa dzieciaków w wieku 6- 18 lat.

Zadania świetlicy to zapewnienie dzieciom opieki, wyżywienia, pomocy w nauce szkolnej oraz organizowanie zajęć rozwijających pasje i zdolności a także zorganizowanie zajęć podczas wakacji; świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach osobistych dzieci oraz ich rodziców, umożliwienie dzieciom udziału w bezpłatnym wyjeździe na wypoczynek letni. Kolejne zadania to wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu wychowania religijnego, zdrowotnego, patriotycznego i społecznego. Także pomoc materialna dla rodzin dzieci. W świetlicy odbywają się zajęcia artystyczne, taneczne, tematyczne, językowe, sportowe i wiele, wiele innych w zależności od pomysłów i kreatywności wychowawców.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Działa także w wakacje i podczas ferii szkolnych – dzieci wyjeżdżają również na zorganizowany specjalnie dla nich obóz wypoczynkowy, w ciągu roku wyjeżdżają także na pikniki, wycieczki czy rajd

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz